Ubezpieczenie Best Doctors to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia gwarantujemy przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsultation®, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy specjalistów.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą odbywa się na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych stanów chorobowych:

  1. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ wymagającego leczenia lub potrzeba przeprowadzenia:
  2. zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
  3. zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki,
  4. zabiegu neurochirurgicznego,
  5. przeszczepu od żywego dawcy narządów,
  6. przeszczepu szpiku kostnego.

 

rzkr