Dla firmy i pracowników, kompleksowa ochrona

Firma
i pracownicy

OC / Majątek / Kradzież z włamaniem / Sprzęt firmowy / Wandalizm / Ochrona prawna / Utrata dochodu / ubezpieczenia grupowe

firma

Ubezpieczenie firmowe to szereg elastycznych warunków dających możliwość skonstruowania zakresu ochrony odpowiedniego dla potrzeb danej firmy i działalności np. odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej, ubezpieczenie budynków, urządzeń, wyposażenia - w tym sprzętu elektronicznego oraz środków obrotowych.

ubezpieczenie-firma
ubezpieczenie-pracownicy

Ubezpieczenia grupowe

W ramach pakietu ubezpieczeń Przedsiębiorca ma także możliwość zapewnić ochronę życia i zdrowia pracowników. Wykupując ubezpieczenie zdrowotne dostarcza swoim podwładnym odczuwalne korzyści zapewniając im właściwą i skuteczną opiekę lekarską. Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy.
Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych np. związków zawodowych.  Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony a przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć - naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku – natomiast zakres rozszerzony pozwala zadbać również o ochronę życia i zdrowia najbliższych.
Ubezpieczenie grupowe daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

nasz zespół

Marta Góra

specjalista ds. ubezpieczeń

Katarzyna Nowak

specjalista ds. ubezpieczeń

Ewa Paruzel

specjalista ds. kredytów